4 av 10 unga friidrottare långtidsskadas

Posted on 2012-11-05 at 02:16 by Bjornljs Comments Off on 4 av 10 unga friidrottare långtidsskadas
Friidrott en skadedrabbad sport

Den som har följt svensk friidrott det senaste decenniet kan inte ha undgått att lägga märke till hur träning på elitnivå och skador ofta går hand i hand.

Många såg dokumentären “Medaljens pris” på SVT i somras. För de som inte gjorde det finns den fortfarande tillgänglig på SVT Play: Medaljens pris

Här visas i detalj hur kroppen kan utsättas för stor belastning i strävan att pressa fram det yttersta och hur denna belastning – i kombination med otillräcklig vila – leder till svåra överbelastningsskador och inte sällan men för livet.

Rätt väg att gå?

För de allra flesta hemma i TV-soffan blev Medaljens pris en första riktig inblick i den verklighet som dessa människor frivilligt utsätter sig för i sin strävan att nå den absoluta toppen.
Den debatt som har följt i dess fotspår har varit viktig för såväl idrottssverige som för oss sjukgymnaster och andra idrottsmedicinare.

Är det vettigt att använda dessa idrottsstjärnor som tidningsomslag och ideal för motionärer och amatörer?
Är det bra att dessa män och kvinnor står som förebilder för hundratusentals hoppfulla barn och ungdomar?

Forskning

Friidrottslandslagets sjukgymnast Jenny Jacobsson har under hösten (disputation ägde rum tisdag 9/10 2012) färdigställt sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet där hon kartlagt skador inom friidrotten – både bland vuxna och ungdomar.

Genom enkäter och en webbaserad dagbok följde hon skadebilden hos två grupper av friidrottare i alla grenar. Till ena gruppen inbjöds alla vuxna på topp-10 under 2008, till den andra alla på topp-10 för 16-åringar under samma år. Totalt tillfrågades 639 personer varav 321 tackade ja till att delta.

Av de 321 deltagande rapporterade 68 procent minst en skada under ett år (mars 2009–mars 2010). 42 procent hade mer än en skada och 24 procent mer än två.

Andra intressanta fynd var att de flesta skadorna inträffade under träning och att de med hög träningsbelastning också hade högst skaderisk – men att intensiteten i träningen är en större riskfaktor än antalet träningstimmar.

Redan som ung

Det kanske mest anmärkningsvärda fyndet var hur lik skadebilden var mellan unga och vuxna. 37 procent av de unga deltagarna hade en så pass allvarlig skada att de tvingades avstå från träning under minst tre veckors tid. Motsvarande siffra för de vuxna deltagarna var 48 procent.

Totalt drabbades alltså 43 procent av deltagarna av minst en långtidsskada sett över ett år.

– Tränarna behöver få bättre kunskap redan från ungdomsnivå, anser Jenny Jacobsson.
– De måste lära sig mer om återhämtning och också, om en skada inträffar, om rehabilitering.

Friidrottsförbundets utbildningsansvarig Mikael Norman håller med om kritiken och menar att friidrotten har mycket outbildade tränare på yngre nivåer, som kanske sneglar för mycket på eliten och stressar fram resultat.

Förbundet driver sedan flera år tillbaka omfattande juniortränarutbildningar, men dessa är än så länge frivilliga.

Åtgärder

Friidrottsförbundet tillsätter en tvärvetenskaplig kommitté för att arbeta rådgivande mot landets olika föreningar. Fokus skall vara på det långsiktiga arbetet och hur man tränar rätt saker i rätt ålder.

Mer fokus skall även läggas på utbildning för tränare och ledare på juniornivå.

Som en sista intressant åtgärd ämnar Friidrottsförbundet erbjuda de aktiva ett webbaserat journalsystem där data kring idrottarens skadehistorik skall kunna samlas in.
Detta skall sedan kunna användas vid exempelvis läkarbesök, för att ge medicinsk personal en mer samlad helhetsbild av skadeproblematiken.

Källor:
Dagens Nyheter
Avhandlingen, Fulltext (PDF)