Filma dig själv när du pluggar!

Posted on 2012-02-27 at 03:47 by Bjornljs Comments Off on Filma dig själv när du pluggar!

Man lär genom att göra?

Du som läser ett praktiskt ämne kan säkert relatera till känslan av att se en lärare eller mentor visa någonting riktigt fiffigt som bara funkar! Du tittar noggrant hur han/hon står, placerar händerna och rör sig. Den plötsliga “aha-känslan” av en pusselbit som klickar i sitt fäste infinner sig och du får kliva fram, byta plats med din lärare och försöka själv.

Och det funkar! Fantastiskt! Med studs i steget och ljus i sinnet beger du dig hem för dagen och känner att du tagit ännu ett kliv mot fullärdheten… och sen slår det dig: Vänta! Hur f*n var det jag gjorde nu igen?

Låter det bekant? Önskar du att du kunde spola tillbaka i minnet och se dig själv en gång till?

Studien

Mr. Stephen Maloney på Monash University i Australien slogs troligen av samma tanke och bestämde sig att en gång för alla försöka belysa skillnaden i att få se sig själv i inlärningsögonblicket – att just få spola tillbaka och titta igen.. och igen.. och igen.

Han delade upp en grupp av 60 st sjukgymnaststudenter på mitten, där den ena halvan fick lära sig komplexa praktiska tekniker på det gamla goda viset (med minnet som enda arkiv), medan den andra halvan fick möjlighet att filma sig själva och varandra under själva inlärningen samt att spola tillbaka bandet och studera sig själva i aktion.

Resultatet?

Föga förvånande uppvisade video-gruppen en signifikant (p=0.048) högre kompetensnivå vid utvärdering jämfört med kontrollgruppen. Man noterade även skillnader i självförtroende, där de som fått studera sig själva i aktion uppvisade större självförtroende vid examination och fortsatta behandlingar.

Att lära av detta?

Vem vet, men kanske är det inte en så dum idé att samordna med ens vänner att filma varandra då och då när man övar? Om inte annat kan det vara roligt! 🙂

Originalartikel

Bild köpt från www.istockphoto.com