Högklackade skor farligare än man trott

Posted on 2012-01-31 at 12:16 by Bjornljs 2 Comments

Att högklackade skor inte precis är någon välling för fötterna kommer knappast som en nyhet.
I januari publicerades en studie i The Journal of Applied Physiology som inte bara bekräftar denna tes, utan framhäver att högklackade skor är än värre för fötterna än tidigare studier kunnat visa.

Resultaten av studien visar att långvarigt användande av högklackade skor kan resultera i såväl rubbningar av det naturliga gångmönstret som direkta muskel- och senskador. Den onormala belastningen av att gå med foten i forcerad plantarflexion kan genom långvarigt bruk leda till ökad risk för överbelastningsskador, samt kan påverka fotens naturliga “viloposition” och göra det både svårt och smärtsamt att gå tillbaka till vanliga skor eller att gå barfota.

Studien jämförde unga kvinnor som bar skor med minst 5 centimeter höga klackar, 40 timmar i veckan, i minst två år, med unga kvinnor som aldrig eller mycket sällan bar högklackade skor.

New York Times
Artikel i PubMed